Trà đá wifi về văn chương đương đại

30/06/2020

Thời gian đọc: 26 phút Một thời đại mới đã ra đời, thưa liền anh liền chị. Không phải để cho ta thấy rằng cái cũ đã chết: không phải thế, nào đâu phải thế, các hiện thực vẫn cùng nhau tồn tại, và quan trọng hơn, anh chị cảm thấy cái hiện thực nào mạnh hơn mới là vấn đề cốt yếu.

Lịch sử Sci Fi qua các thời kỳ

21/01/2020

Thời gian đọc: 11 phút Mặc dù Sci Fi thường được công nhận là chính thức ra đời với tác phẩm Frankenstein của Mary Shelley (1818), rất nhiều học giả và tác giả Sci Fi nổi tiếng nói rằng nguồn gốc Sci Fi bắt đầu từ các truyền thuyết, huyền thoại cổ đại.

Robin Hanson, Làm thế nào sống trong thế giới giả lập

21/01/2020

Thời gian đọc: 11 phút Con người tương lai có thể tạo ra các giả lập về một thế giới rất giống như thế giới của chúng ta. Nếu thế, mỗi một người trong chúng ta bây giờ có thể chắc chắn đến mức nào rằng ngay lúc này mình không sống trong thế giới giả lập nhập vai như vậy?

1 2 3 4 5