Zzz Review số 3: Nhời đàn bà

30/10/2018

Mục lục số 3 của Zzz Review, với theme Nhời đàn bà, từ những đàn bà Nobel đàn bà Booker đàn bà tự hào nữ quyền cho tới đàn bà Tùy nữ đàn bà lầm than đàn bà hoang mang nói nhảm. Tất nhiên cũng không thiếu những đàn ông hoành tráng: Eugenides, Đăng Thư, Hoàng Đăng Lãnh; vậy nên Bi, đừng sợ, mời vào.

Zzz Review số 1&2

18/07/2018

Mục lục số debut của Zzz Review, giữa những Walter Benjamin, đời nhẹ, người lưỡng giới, Óng Ánh, mưa lành của Bradbury và một con mèo tên Đậu.