Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Jenny Williams, Các lý thuyết về người dịch (2013)

30/11/2021

Thời gian đọc: 57 phút Trong chương này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhận diện người dịch trong vai trò người xây dựng mạng lưới, đặc biệt trong bối cảnh những bước tiến gần đây mà công nghệ mới mang lại. Sau đó, chúng ta cùng xem lại những lý thuyết liên quan đến vai trò của người phiên dịch và sự hữu hình/vô hình của người (biên) dịch[1] (và sự dịch). Từ đây, chúng ta chuyển sang mổ xẻ những lý thuyết về quyền tác nhân và tính chủ quan, cũng như thảo luận những ảnh hưởng của lý thuyết hậu hiện đại lên quan điểm về người dịch. Tiếp đó, chúng ta sẽ quan sát người dịch qua lăng kính quản lý rủi ro và bàn về trách nhiệm đạo đức của người dịch trước khi khép lại chương này bằng việc khái quát các lý thuyết liên quan đến đào tạo người dịch.

Zack Davisson, Lời thú nhận của một dịch giả manga

30/11/2021

Thời gian đọc: 14 phút Độc giả muốn nghĩ rằng tất cả những gì mà dịch giả làm là chuyển đổi từ ngữ sang một ngôn ngữ khác, thay thế “あ” bằng “a.” Nhưng dịch thuật không phải như thế. Đặc biệt là với dịch thuật văn chương. Đặc biệt là với dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Và đặc biệt là với dịch thuật manga.

Dịch Kawabata từ tiếng Nhật

30/11/2021

Thời gian đọc: 11 phút Trong tiếng Nhật có từ “ngữ cảm”, từ này dùng để chỉ những sắc thái bên ngoài lớp vỏ ngữ nghĩa của từ, hoặc để nói về sự nhạy cảm ngôn ngữ của một người. Tôi may mắn vì làm nghề thông ngôn, được tiếp xúc với tiếng Nhật sống. Kinh nghiệm này giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc mài giũa “ngữ cảm” của mình. Mặc dầu vậy, việc dịch Kawabata đối với tôi vẫn luôn là những thử thách lớn, ngay cả khi cuốn tôi đang dịch lúc này đã là cuốn thứ ba của ông.

Lennart Lundberg, Các nguyên tắc dịch thuật của Lỗ Tấn

30/11/2021

Thời gian đọc: 44 phút Điều quyết định phong cách dịch thuật của Lỗ Tấn, trước hết, là độ quan trọng mà ông dành cho việc dịch đúng và, thứ hai, là xác tín của ông cho rằng tiếng Trung sẽ hưởng lợi khi đưa vào các hình thức mới.

Ai thừa nhận anh là dịch giả?: 20 năm dịch thuật đầu thế kỷ 21

30/11/2021

Thời gian đọc: 32 phút Hơn bao giờ hết, bắn người biên dịch diễn ra hằng ngày. Mọi hương hoa thì là của tác giả, nếu có vấp váp gập ghềnh ầu ơ ví dầu cầu dịch đóng đinh, thì kẻ bị bêu đầu chính là dịch giả. Của đáng tội bỏ tiền ra mua sản phẩm mà gặp sản phẩm lởm thì phải ngồi rate 1*. Nhưng sự vô hình của dịch giả lớn tới mức không ai đoái hoài khi họ làm tốt, và ngay khi có trục trặc thì chắc là do bản dịch thì phải?

Gaafar Sadek và Salah Basalamah, Những tranh cãi quanh việc dịch kinh Qur’an: Giữa án lệ và dịch thuật

30/11/2021

Thời gian đọc: 45 phút Việc dịch kinh Qur’an có thể soi sáng thêm khía cạnh nào về việc dịch văn bản thiêng nói chung? Đâu là những được mất của việc dịch theo diễn ngôn của các luật gia Islam giáo? Xét đến cùng, đâu là các quan niệm liên quan đến việc dịch giữa chủ nghĩa bảo thủ mang đặc trưng Ả rập trong mong muốn dịch ban đầu và tính phổ quát trong tư tưởng của thông điệp Islam?

Người ngồi bên tay phải Borges

21/01/2019

Thời gian đọc: 49 phút Dù sao thì đây cũng là một câu chuyện rất Borges, không phải bởi vì tự thân nó Borgesian, mà bởi vì những người nào đã một thời gian đọc Borges, dù ghét hay ưa hay hoang mang chẳng hiểu gì, đều không thể không nhiễm lấy một phần giọng Borges, và nếu ở quá lâu bên Borges không thể nào không nộp mình cho cách nhìn thế giới của bậc thầy, và cuối cùng, thấy bản thân mình cũng biến thành một nhân vật trong truyện Borges, một câu chuyện vang lên rất nhiều từ “số phận” hay “quy hồi vĩnh cửu”. Ít ra thì đấy là câu chuyện được kể là đã xảy ra với nhân vật ấy, di Giovanni.

1 2 3 4