Tài khoản ngân hàng

Vietcombank:

Nguyễn Thị Hạnh Quyên
001100 401 5321
Sở giao dịch VCB, Hà Nội

ACB:

Nguyễn Thị Hạnh Quyên
258 476 259
Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội