Woolf ở Việt Nam

Thỉnh thoảng 10-15 năm nhìn lại số lượng các tác phẩm văn học dịch xuất hiện ở Việt Nam, tôi lại giật mình, thảng thốt. Khi tôi vào đại học, chưa có tác phẩm nào của Virginia Woolf được dịch. Khi tôi tốt nghiệp đại học, cũng chưa có tác phẩm nào của Woolf được dịch. Tôi vẫn nhớ, năm thứ 3 đại học, nhìn thấy vài truyện ngắn nhỏ lẻ của Woolf in trong vài tuyển tập, Văn học Anh thì phải, cái bìa màu xanh nhạt. Thế mà hơn chục năm sau chúng ta có gì? Chúng ta … Continue reading Woolf ở Việt Nam

“Bà Dalloway,” một London của nữ giới

Bà Dalloway Của Virginia Woolf. Dịch bởi Nguyễn Thành Nhân 312 trang. NXB Tổng hợp Hồ Chí Minh. 80.000 đ Đánh giá: ***** Virginia Woolf từng khệnh khạng tuyên bố trong bài luận năm 1923 “Ông Bennet và Bà Brown” rằng, “Vào khoảng tháng 12 năm 1910, nhân vật đã thay đổi.” Tham vọng muốn ném bỏ những tuýp người điển hình của chủ nghĩa hiện thực thế kỷ thứ 19, nơi ngoại hình tới nơi ở đều được miêu tả chi tiết nhưng riêng tâm trí hay ý thức thì lại bỏ mặc, Woolf, cùng nhiều nhà văn khác như … Continue reading “Bà Dalloway,” một London của nữ giới