Hiện diện của Faulkner trong văn chương Mỹ Latinh

“Faulkner là một trong số chúng tôi; thuộc về di sản văn hóa của chúng tôi.” – Carlos Fuentes Continue reading Hiện diện của Faulkner trong văn chương Mỹ Latinh

Advertisements