Viết lách theo nghĩa là niềm vui

“Tôi nghĩ về việc viết lách chỉ đơn giản theo nghĩa đó là niềm vui. Tạo ra mọi thứ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Dù tôi rất yêu chồng và các con mình, tôi chỉ yêu họ bởi vì tôi là người tạo ra những thứ này.” Continue reading Viết lách theo nghĩa là niềm vui