Đọc lại “Truyện Kiều”

15/05/2020

Thời gian đọc: 9 phút Toàn bộ cái hay của Truyện Kiều đều nằm ở văn chương tiếng Việt. Nó đã đưa tiếng Việt lên hàng kinh điển, đã khiến tác giả xuất hiện như là nghệ sĩ.

“Truyện Kiều”: Cuộc hành trình trở thành biểu tượng quốc gia

15/05/2020

Thời gian đọc: 26 phút Đây là câu chuyện về Truyện Kiều trong cuộc hành trình từ một tác phẩm ‘mua vui’ (theo lời tác giả) cho đến khi trở thành ‘bảo vật’ của nền văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam. Đâu là các hệ thống giá trị của Truyện Kiều mà Việt Nam thế kỷ XXI đang tìm kiếm và đâu là các bức thông điệp đã không được sử dụng?

Sử dụng Kiều như một tấm gương giáo dục phụ nữ: Yêu nhau thế bằng mười phụ nhau?

15/05/2020

Thời gian đọc: 28 phút Phản ứng của tôi lúc ban đầu là nàng là nhân vật được xây dựng không có một sự chủ động nào trong đời mình ngoài việc phải liên tiếp đón nhận những nghịch cảnh đến trong đời. Đặc biệt là không có sự tự chủ về tình dục (sexual agency); tình dục của nàng để phục vụ cho đàn ông. Một nhân vật mà người đời dùng mãi để giáo dục chữ tiết trinh, sự chịu đựng và hy sinh – mà lớn lên tôi đã lắng nghe quá nhiều từ những người quanh tôi.