Zack Davisson, Lời thú nhận của một dịch giả manga

30/11/2021

Thời gian đọc: 14 phút Độc giả muốn nghĩ rằng tất cả những gì mà dịch giả làm là chuyển đổi từ ngữ sang một ngôn ngữ khác, thay thế “あ” bằng “a.” Nhưng dịch thuật không phải như thế. Đặc biệt là với dịch thuật văn chương. Đặc biệt là với dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Và đặc biệt là với dịch thuật manga.