Karel Čapek, “Khi loài vật lên ngôi,” Trượt Nobel là thiên kinh địa nghĩa

KHI LOÀI VẬT LÊN NGÔI Của Karel Capek. Dịch bởi Đăng Thư. 360 trang. Tao Đàn & NXB Hội Nhà Văn. 98.000đ Đánh giá: ***** Luận án tiến sĩ đã nộp từ lâu Không nhiều nhà văn được đề cử giải Nobel văn chương như Čapek: đằng đẵng suốt 7 năm liên tục, 1932-33-34-35-36-37-38, ông được các giáo sư và tiến sĩ văn chương nộp tên cho hội đồng xét giải. Và hết năm nay qua năm khác, ông tiếp tục trượt dài trong danh sách những người không được Nobel. Ông gia nhập hàng ngũ của những Leo Tolstoy, … Continue reading Karel Čapek, “Khi loài vật lên ngôi,” Trượt Nobel là thiên kinh địa nghĩa