Allison Braden, Phê bình dịch: Phỏng vấn Tim Parks

30/11/2021

Thời gian đọc: 11 phút Ngày nay, có xu hướng cho rằng ta chỉ cần nắm cơ bản một ngoại ngữ và biết viết tiếng Anh rành mạch là có thể dịch tốt, thậm chí giật luôn giải thưởng. Hoặc chỉ cần lấy bằng Thạc sỹ về Nghiên cứu Dịch thuật là đủ.