Trạch Vĩnh Minh: Nhà thơ chứ không phải nhà thơ nữ

Sự mặc khải về bóng tối tâm linh bằng ánh sáng của ngôn ngữ thể hiện thông qua hình thức tự bạch dường như là mô hình của nhiều bài thơ của Trạch Vĩnh Minh, nổi bật với các biểu tượng bóng tối, nước, trăng, người mẹ, cái chết – những nguyên lý tính âm theo quan niệm truyền thống Trung Hoa. Continue reading Trạch Vĩnh Minh: Nhà thơ chứ không phải nhà thơ nữ