“Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ,” Phụ nữ có được lên tiếng?

CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ Của Svetlana Alexievich. Dịch bởi Nguyên Ngọc 464 trang. Tao Đàn và NXB Hà Nội. 128.000 đ Đánh giá: **** Như nhà nghiên cứu Việt Thanh Nguyễn viết trong cuốn “Nothing ever dies,” chiến tranh diễn ra hai lần, lần thứ nhất trên chiến trường, lần thứ hai trong ký ức. “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” là một tuyển tập các câu chuyện về những trải nghiệm đau thương đầy cảm động của phụ nữ trong chiến tranh thế giới thứ 2, nơi hồi ức của họ vẫn … Continue reading “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ,” Phụ nữ có được lên tiếng?