Solaris của Stanisław Lem: một biển mây mù mơ hồ bay ra ngoài ranh giới khoa học viễn tưởng

Solaris, cũng giống như thăm dò đại dương Solaris, là một quan sát về con người, nhưng không giải mã được và cũng không có ý định đưa vào những mô típ giật gân hay bi thảm. Mọi thứ diễn ra trong một trật tự tâm lý thông thường, không phán xét đúng sai, cũng không đưa ra một thông điệp giáo lý nào nhưng vẫn để lộ ra những góc khuất tâm lý mỗi nhân vật. Continue reading Solaris của Stanisław Lem: một biển mây mù mơ hồ bay ra ngoài ranh giới khoa học viễn tưởng