Những Bài học từ Nabokov: Tự do Tự tại trong một Ngôn ngữ Xa lạ

“Tôi biết gì đấy. Tôi biết cái gì đây. Nhưng thể hiện nó ra thật khó quá làm sao! Không, tôi không thể nào… Tôi rất muốn bỏ cuộc – nhưng tôi cũng có cảm giác thiêu đốt và dâng trào, một sự ngứa ngáy, và nó sẽ khiến anh phát điên nếu anh không tìm được cách diễn tả nó.” Continue reading Những Bài học từ Nabokov: Tự do Tự tại trong một Ngôn ngữ Xa lạ