Philip K. Dick, “Phía bên kia là con wub”

“Nó là một con wub,” Peterson nói. “Tôi mua nó từ một thổ dân với giá năm mươi xu. Hắn nói đây là một con vật khác thường. Rất được tôn trọng ở đây.”
Continue reading Philip K. Dick, “Phía bên kia là con wub”