Philip K. Dick, “Phía bên kia là con wub”

21/01/2020

Thời gian đọc: 12 phút “Nó ăn hầu như mọi thứ. Nó có vẻ thích ăn. Ăn xong thì nó nằm ngủ.”
“Hiểu rồi,” thuyền trưởng Franco nói. “Giờ về hương vị của nó. Đấy mới là vấn đề thực sự.”