Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Đánh giá trong nghiên cứu dịch thuật (2020)

30/11/2021

Thời gian đọc: 21 phút Thực ra, đánh giá dịch là vấn đề gây tranh cãi không phải chỉ ở Việt Nam và nó cũng chẳng phải là vấn đề mới mẻ gì. Đây là vấn đề “cũng to to mà cũng lại cũ cũ”, có khi thiên hạ nghe cũng nhàm tai bởi chưa nghe cũng sẽ biết rồi cuộc luận bàn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đâu là bản dịch tốt, thế nào là bản dịch hay – vẫn cứ sẽ là một dấu chấm hỏi to đùng.

Allison Braden, Phê bình dịch: Phỏng vấn Tim Parks

30/11/2021

Thời gian đọc: 11 phút Ngày nay, có xu hướng cho rằng ta chỉ cần nắm cơ bản một ngoại ngữ và biết viết tiếng Anh rành mạch là có thể dịch tốt, thậm chí giật luôn giải thưởng. Hoặc chỉ cần lấy bằng Thạc sỹ về Nghiên cứu Dịch thuật là đủ.