Phỏng vấn dịch giả “Đồng hồ xương” – một Michell geek”

Mục phỏng vấn đầu tiên của Bên phía nhà Z xin bắt đầu với dịch giả Như Mai. Chị là dịch giả của bản tiếng Việt “The Bone Clocks,” – “Đồng hồ xương” của nhà văn đương đại nổi tiếng hàng đầu của Anh, David Mitchell. Xuất bản tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, “Đồng hồ xương” là một bản dịch đồ sộ, gần 700 trang in khổ lớn, với lượng nhân vật dày đặc đi kèm giọng điệu đa dạng, và cũng là nơi Mitchell triển một loạt các từ mới cho câu chuyện nhiều yếu tố fantasy … Continue reading Phỏng vấn dịch giả “Đồng hồ xương” – một Michell geek”

Điểm sách “Đồng hồ xương,” Sao văn học cứ phải là nhân học với chả nhân hiếc?

ĐỒNG HỒ XƯƠNG Của David Mitchell. Dịch bởi Như Mai. 688 trang. NXB Trẻ. 235.000 đ. Năm XB: 2016 Đánh giá: **** “Đồng hồ xương” của David Mitchell, cũng như “Bản đồ mây,” là những tham vọng văn chương lớn lao, được thực thi thành công, với thành quả là những cuốn tiểu thuyết đồ sộ với nghệ thuật kể chuyện đứng vào hàng ngũ của những đại sư phụ, những chưởng giáo sư môn. Cuốn tiểu thuyết là một và nhiều câu chuyện hòa quyện giữa hiện thực và fantasy mà tác giả luôn biết cách vừa điều tiết … Continue reading Điểm sách “Đồng hồ xương,” Sao văn học cứ phải là nhân học với chả nhân hiếc?