Người Dublin – Trung tâm tê liệt của những cá nhân bị đè nén

“Người Dublin” là tập truyện ngắn đầu tay của James Joyce, một trong những nhà văn vĩ đại và có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, được viết bằng bút pháp chủ nghĩa hiện thực nghiêm ngặt nhằm phản ánh một xã hội đầy tăm tối và ngột ngạt nơi mọi cá nhân bị kiệt quệ không lối thoát, ở thành phố thuộc địa Dublin đầu thế kỷ 20. Dù đã ra đời 103 năm, “Người Dublin” vẫn luôn được đọc và diễn giải dưới nhiều góc nhìn mới, bởi những ý tưởng sâu sắc ẩn chứa trong văn bản … Continue reading Người Dublin – Trung tâm tê liệt của những cá nhân bị đè nén