Marcus Mạnh Cường Vũ, Du (trích)

18/11/2020

“Em có muốn hôn anh không?”
Chẳng lẽ Du nói không. Lời đề nghị khó từ chối. Làm sao từ chối. Du có lẽ đã tiếc và uất hận cả đời nếu từ chối.