Đọc lại sách cũ, “Đổi chỗ – Đổi việc – Đổi vợ – Đổi đời”

Thật không gì thú bằng tối thứ 6 ngồi đọc lại sách cũ, của 7-8 năm trước. Và một trường lố bịch xồng xộc kéo về du hí. “Đổi chỗ” của David Lodge, với tôi, là một cuốn sách nhiều kỷ niệm, cả về mặt nghề nghiệp, lẫn sự nghiệp. Tôi đọc nó khi chưa ra nước ngoài lần nào, chưa từng kinh qua những trải nghiệm ở trường đại học mà nó miêu tả. Dẫu tốt nghiệp cử nhân văn chương, tôi chưa từng một lần học về Jane Austen, và không hiểu khóa học Ngôn ngữ và Văn … Continue reading Đọc lại sách cũ, “Đổi chỗ – Đổi việc – Đổi vợ – Đổi đời”