Lennart Lundberg, Các nguyên tắc dịch thuật của Lỗ Tấn

30/11/2021

Thời gian đọc: 44 phút Điều quyết định phong cách dịch thuật của Lỗ Tấn, trước hết, là độ quan trọng mà ông dành cho việc dịch đúng và, thứ hai, là xác tín của ông cho rằng tiếng Trung sẽ hưởng lợi khi đưa vào các hình thức mới.