Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Pierre Assouline, Thân phận dịch giả (trích) (2011)

30/11/2021

Thời gian đọc: 68 phút Anh ta mới là người bị yêu cầu phải hoàn thành tốt công việc khó tin và đầy đam mê này mà không được chú ý, là người bị yêu cầu phải hút được thứ mật hoa tinh túy nhất ngay cả khi không được độc giả nhận ra; anh ta, con người khổ hạnh ấy, người anh hùng ấy, về thực chất là vô vụ lợi, sẵn sàng cống hiến hết sức chỉ để đổi lại một mẩu bánh mì rồi chìm vào ánh tà, vô danh và cao cả, một khi đã hoàn thành hành động đầy tính sử thi của mình. Dịch giả là vị hiệp sĩ lang thang cuối cùng, vị hiệp sĩ lang thang thực thụ của văn học.

Lennart Lundberg, Các nguyên tắc dịch thuật của Lỗ Tấn

30/11/2021

Thời gian đọc: 44 phút Điều quyết định phong cách dịch thuật của Lỗ Tấn, trước hết, là độ quan trọng mà ông dành cho việc dịch đúng và, thứ hai, là xác tín của ông cho rằng tiếng Trung sẽ hưởng lợi khi đưa vào các hình thức mới.

Gaafar Sadek và Salah Basalamah, Những tranh cãi quanh việc dịch kinh Qur’an: Giữa án lệ và dịch thuật

30/11/2021

Thời gian đọc: 45 phút Việc dịch kinh Qur’an có thể soi sáng thêm khía cạnh nào về việc dịch văn bản thiêng nói chung? Đâu là những được mất của việc dịch theo diễn ngôn của các luật gia Islam giáo? Xét đến cùng, đâu là các quan niệm liên quan đến việc dịch giữa chủ nghĩa bảo thủ mang đặc trưng Ả rập trong mong muốn dịch ban đầu và tính phổ quát trong tư tưởng của thông điệp Islam?