Điểm sách, “Cuốn sổ vàng,” Ngủ lang với Chủ nghĩa Cộng sản và, với nhiều thứ khác

CUỐN SỔ VÀNG Của Doris Lessing. Dịch bởi Lê Khánh Toàn. 667 trang. Nhã Nam & NXB Văn học. 156.000 đ Đánh giá: *** ½* Tiểu thuyết “Cuốn sổ vàng” của nhà văn Doris Lessing, đạt giải Nobel Văn chương năm 2007, được liệt vào hạng kinh điển làm đau đầu không biết bao nhiêu thế hệ bạn đọc với một nỗi băn khoăn rất thực tế và rất hãi hùng: Ai và tại sao lại xếp nó vào kinh điển? Bởi câu hỏi ấy được khởi từ một khổ sở khác, thực tế không kém, Làm nào vượt qua … Continue reading Điểm sách, “Cuốn sổ vàng,” Ngủ lang với Chủ nghĩa Cộng sản và, với nhiều thứ khác