Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Lâm Thanh Huyền, “Mười hai tấm thiếp hữu tình”

20/04/2019

Thời gian đọc: 12 phút Kiếp trước, hẳn chúng ta cũng giã biệt bên dòng suối thế này! Nếu không, vì sao tôi đi suốt từ con đường núi đến đây, nhìn thấy dòng suối này, cõi lòng đang rất mực bình yên lại dâng trào như sóng nước?