Trò chuyện với Đăng Thư – Tín Hữu của Đam mê và Chuyên nghiệp

Mục trò chuyện với dịch giả của Bên phía nhà Z lần này xin đươc giới thiệu với bạn đọc dịch giả Đăng Thư, còn có bút danh khác là Đức Tài, Trần Ngọc Đăng, hoặc ký nguyên họ tên thật là Trần Đức Tài. Anh là dịch giả của nhiều tác phẩm văn chương kinh điển và các tác phẩm phi hư cấu khác. Anh chính là người đưa “Hoá thân” của Franz Kafka đến Việt Nam, cùng với “Đất máu Sicily” của Mario Puzo, “Sherlock Holmes” của Arthur Conan Doyle, “Lũ trẻ đường ray” của E. Nesbit… và … Continue reading Trò chuyện với Đăng Thư – Tín Hữu của Đam mê và Chuyên nghiệp

Samsa biến thành con gì trong “Hóa thân”

Có một cái truyện cực ngắn “Con gián, kẻ nằm mơ” của Augusto Monterroso như này (dịch bởi Sakédemy): “Một lần nọ có một con Gián tên là Gregor Samsa nằm mơ thấy mình là một con Gián tên là Franz Kafka nằm mơ thấy mình là một nhà văn viết về một nhân viên tên là Gregor Samsa nằm mơ thấy mình là một con Gián.” Nếu giả dụ là ông Monterroso đang nói tới truyện “Hóa thân” của Kafka, thì có một điểm quan trọng mà ông bị hụt: Gregor Samsa trong truyện không biến thành con Gián. … Continue reading Samsa biến thành con gì trong “Hóa thân”