Văn học Việt Nam 2018: Dấu ấn, Hay Ấn mãi không ra dấu?

Năm nay làng nhà ta cũng có chút rộn: nào Nguyễn Ngọc Tư đoạt giải thưởng văn học LiBeraturpreis và ra tập truyện mới, nào Tuổi 20 bao năm lưu lạc xứ người của Nguyễn Huy Thiệp giờ áo gấm vinh quy, nào cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 6 khai quật được một loạt tác giả trẻ viết lạ. Câu hỏi sau rốt khi khép lại cuối năm, lại chỉ giản dị là: thế có cuốn nào hay, cho anh em ta liền tay hốt? Continue reading Văn học Việt Nam 2018: Dấu ấn, Hay Ấn mãi không ra dấu?

Cái gì còn tiếp?

Tham vọng thoát khỏi những tiểu thuyết về chiến tranh Đông Dương 1955-1975 xưa cũ của Trọng Khang được thể hiện ngay từ cách đặt nhan đề cho hai cuốn tiểu thuyết của mình. Chính vì vậy, có thể nói Những vọng âm nằm ngủ là một tiểu thuyết xếp vào loại có ít “mùi máu” và “khói súng” so với các tiểu thuyết chung đề tài. Thay vào đó, cuốn tiểu thuyết này tập trung vào những “vi sử” vốn ít được các nhà văn có kinh nghiệm và trải nghiệm về chiến tranh quan tâm hay nhắc tới: thân phận của những công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam, cuộc đời của những tình báo nhị trùng dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, kết cục của tình yêu dị chủng Hoa Kỳ-Việt Nam, cuộc sống của những nữ thuyền nhân và trẻ em trong thời kỳ hậu chiến vv. Continue reading Cái gì còn tiếp?

Điểm sách, “Mộ phần tuổi trẻ,” Bang bang, em bắn anh, bang bang, ta bắn nhau, bang bang

MỘ PHẦN TUỔI TRẺ Của Trọng Khang 227 trang. Nhã Nam & NXB Hội nhà văn. 69.000 đ. Năm XB: 2016 Đánh giá: *** 1/2* “Mộ phần tuổi trẻ,” tác phẩm đầu tay của Trọng Khang, được viết trong thời gian cực ngắn, “mười mấy ngày”, khi tác giả mới 20 tuổi, (thật là Trương Vô Kỵ giữa chúng ta mấy đêm luyện xong Càn Khôn Đại Na Di) là một cuốn tiểu thuyết lẩu (ngon) của các loại ảnh hưởng văn chương phương Tây, nơi tác giả nhuần nhuyễn, một cách đáng ngạc nhiên, triển khai một lối văn … Continue reading Điểm sách, “Mộ phần tuổi trẻ,” Bang bang, em bắn anh, bang bang, ta bắn nhau, bang bang