Những bàn tay bị chặt đứt – “Giữa lòng tăm tối”

Chào mừng “Giữa lòng tăm tối” của Joseph Conrad do Tao Đàn làm vừa được xuất bản ở Việt Nam, nhà Z sẽ chạy một loạt bài nho nhỏ về tác giả này. Đầu tiên đơn giản nhất có là là đọc về những yếu tố hoàn cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm =))) Từ trải nghiệm thực tế tới văn chương Vốn luôn mơ ước được chu du khám phá thế giới, mà một trong những nơi đó là châu Phi, năm 1890, Joseph Conrad thông qua quan hệ mà kiếm được việc làm cho Societé Anonyme … Continue reading Những bàn tay bị chặt đứt – “Giữa lòng tăm tối”