Điểm sách, “Ngày mười tháng mười hai,” Truyền cho một liều đẹp đẽ. Đồng ý không?

NGÀY MƯỜI THÁNG MƯỜI HAI Của George Saunders. Dịch bởi Ngọc Trà – Triều Dương – Hương Thảo – Trần Hạnh. 260 trang. Nhã Nam & NXB Văn học. 79.000 đ. Năm xuất bản: 2016. Đánh giá: **** “Hãy làm thứ gì đó đẹp đẽ.” George Saunders trong một chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật viết truyện ngắn đã khuyên như vậy: Cuộc sống luôn đa dạng và khác biệt, đừng dùng các mánh cũ mà cố ghè để hiểu nó, hãy tự trải nghiệm và, phải luôn tạo ra cái nhìn mới. “Ngày mười tháng mười hai”, tập … Continue reading Điểm sách, “Ngày mười tháng mười hai,” Truyền cho một liều đẹp đẽ. Đồng ý không?