Điểm sách, “Ký ức đen,” KHI THỜI GIAN LÀ ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA

Có bao giờ bạn đọc một cuốn sách mà bạn có thể viết 10 vạn bài luận (Egan và chủ nghĩa hậu hiện đại chẳng hạn) nào những đổi mới kỹ thuật, nào bút pháp độc đáo, nào ý tưởng chủ đề đầy ý nghĩa về thời gian, ký ức, công nghệ, âm nhạc, tuổi trẻ, tuổi già, cuộc đời, vân vân và vân mây, nhưng chỉ để trả lời một câu hỏi đơn giản “Thế có thích không?” thì lại phải e dè vận tiếp 10 vạn chữ để né tránh phải trả lời trực diện không? “Ký ức … Continue reading Điểm sách, “Ký ức đen,” KHI THỜI GIAN LÀ ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA