Điểm sách, “Con lắc Foucault,” Làm nào để thôi không cắt nghĩa?

CON LẮC FOUCAULT Của Umberto Eco. Dịch bởi Võ Hằng Nga. Nhã Nam & NXB Văn học. 643 trang. 159.000đ Đánh giá: **** “Con lắc Foucault,” cùng với “Tên của đóa hồng”, là cuốn tiểu thuyết đồ sộ, làm nên danh tiếng của lý thuyết gia, tiểu thuyết gia Umberto Eco. Đó là nơi Umberto Eco triển khai cách ông trộn lẫn giữa thế giới tiểu thuyết với thế giới lý thuyết văn chương, nơi sở trường nghiên cứu của Eco là ký hiệu học. “Con lắc Foucault,” không thể hậu hiện đại hơn, là một câu chuyện về sự … Continue reading Điểm sách, “Con lắc Foucault,” Làm nào để thôi không cắt nghĩa?