Cỗ Máy của E. M. Forster: lời cảnh báo hơn một trăm năm trước

Và đúng như vậy, chỉ hơn một thế kỉ sau, với các ứng dụng di động, mạng xã hội, Internet, robot, trò chơi điện tử… cái thế lực nhân tạo này rõ ràng đang thống lĩnh thế giới không chỉ với sự tiện lợi mà còn khả năng gây nghiện của chúng. Chúng ta đang điều khiển máy móc, hay máy móc đang điều khiển chúng ta? Continue reading Cỗ Máy của E. M. Forster: lời cảnh báo hơn một trăm năm trước