BỎ TÙ BỌN VIẾT DÂM THƯ

Tây hay Ta thì thời nào chuyện con heo cũng là đề tài vừa cấm kỵ vừa hấp dẫn. Ở ta tới thời điểm này sách vở mà chăn nuôi nhiều quá thì bị cắt hoặc không được cấp giấy phép, ở Tây thì hồi thế kỷ 19 cho đến giữa 20 bọn dâm thư cũng bị cấm in, và có một trò rất hay là cho nhà văn hay NXB ra tòa. Có một số cuốn sách tai tiếng vì dung tục và nổi tiếng vì bị hầu tòa, chẳng hạn như Bà Bovary của Flaubert, Người tình của … Continue reading BỎ TÙ BỌN VIẾT DÂM THƯ