Hợp đồng dịch sách văn học ở Anh hiện nay như thế nào?

30/11/2021

Thời gian đọc: 5 phút Nhà xuất bản sẽ trả cho Người dịch mức nhuận bút như quy định tại khoản Khoản 18, với khoản tạm ứng tính theo mức 95 bảng Anh/1000 chữ Bản dịch, tạm tính tương đương với … bảng. Khoản tạm ứng này sẽ được thanh toán một nửa khi ký hợp đồng, phần còn lại thanh toán khi nộp bản thảo đầy đủ.

Allison Braden, Phê bình dịch: Phỏng vấn Tim Parks

30/11/2021

Thời gian đọc: 11 phút Ngày nay, có xu hướng cho rằng ta chỉ cần nắm cơ bản một ngoại ngữ và biết viết tiếng Anh rành mạch là có thể dịch tốt, thậm chí giật luôn giải thưởng. Hoặc chỉ cần lấy bằng Thạc sỹ về Nghiên cứu Dịch thuật là đủ.

Zack Davisson, Lời thú nhận của một dịch giả manga

30/11/2021

Thời gian đọc: 14 phút Độc giả muốn nghĩ rằng tất cả những gì mà dịch giả làm là chuyển đổi từ ngữ sang một ngôn ngữ khác, thay thế “あ” bằng “a.” Nhưng dịch thuật không phải như thế. Đặc biệt là với dịch thuật văn chương. Đặc biệt là với dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Và đặc biệt là với dịch thuật manga.

Lennart Lundberg, Các nguyên tắc dịch thuật của Lỗ Tấn

30/11/2021

Thời gian đọc: 44 phút Điều quyết định phong cách dịch thuật của Lỗ Tấn, trước hết, là độ quan trọng mà ông dành cho việc dịch đúng và, thứ hai, là xác tín của ông cho rằng tiếng Trung sẽ hưởng lợi khi đưa vào các hình thức mới.

Gaafar Sadek và Salah Basalamah, Những tranh cãi quanh việc dịch kinh Qur’an: Giữa án lệ và dịch thuật

30/11/2021

Thời gian đọc: 45 phút Việc dịch kinh Qur’an có thể soi sáng thêm khía cạnh nào về việc dịch văn bản thiêng nói chung? Đâu là những được mất của việc dịch theo diễn ngôn của các luật gia Islam giáo? Xét đến cùng, đâu là các quan niệm liên quan đến việc dịch giữa chủ nghĩa bảo thủ mang đặc trưng Ả rập trong mong muốn dịch ban đầu và tính phổ quát trong tư tưởng của thông điệp Islam?