Sự trình hiện cái tôi phân thân: 3 cuộc đi bộ trong “Tay sát thủ mù”

Dưới sự miêu tả của một người kể chuyện bất khả tín, chính là Iris Griffin, các nhân vật trong “Tay sát thủ mù” đều có một sự đơn giản và một chiều nhất định. Như chính Iris đã tự nhận ra, người chồng Richard của bà được khắc họa không đa chiều, một nhân vật ác rất phẳng phiu, và có lẽ không phải đơn giản chỉ vì Iris không có khả năng nhìn nhận cho được nhân vật không có quan dạng rõ ràng này. Ngay cả Laura cũng xuất hiện rất mờ nhạt, hiện lên toàn bộ … Continue reading Sự trình hiện cái tôi phân thân: 3 cuộc đi bộ trong “Tay sát thủ mù”