Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Mời nước mía

Đây là chú Ruồi Mía nhà chúng tôi.

new doc 2018-07-18 16.21.52_1

Biết rằng ở xứ ta (mà thật ra xứ nào cũng vậy), con chữ ngang bèo, nên hồi dựng sạp bên đường nhà Z chỉ dám thỏ thẻ rao báo với con số “1000 VND/số, kèm thêm thu giá khi đi qua các trạm BOT vị chi là quãng 12k”. (Mở ngoặc, Paypal té ra còn thu phí cao hơn nữa, các anh chị em indie hãy cẩn thận khi dùng Paypal.) Thế nhưng trong hai năm vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ủng hộ của mọi người, với những tiếng ting ting thường làm chị Z trố mắt vì kinh ngạc 😛

Mặc dù nhóm chủ trương Zzz Review vẫn xác định uống gió Tây Bắc hít view và share, ăn sự yêu thương tinh thần của các bạn mà sống, nhưng sự yêu thương vật chất ấy cũng giúp chúng tôi được thoải mái hơn trong những cuốn sách tặng làm nhuận bút cho người góp chữ, và mới đây là chuyển nhà cho website (bạn đã biết chúng tôi có blog mới chưa?). Nên trong lúc nghĩ xem nên mở giải thưởng văn chương hay lập trường đại học hay thứ gì to tát hơn, chúng tôi vẫn đón nhận sự gửi gắm của các bạn ở:

Nguyễn Thị Hạnh Quyên
Vietcombank
001100 401 5321
Sở giao dịch VCB, Hà Nội

 

Hoặc Paypal ở: hanhquyen @ gmail.com

 

Update tháng 6.2021. Đua đòi ủng hộ quá trình 4.0 hóa của chính phủ mùa Covid, chúng tôi cũng đã chế ra một con QR code cho tài khoản kia ở dưới đây. Nghe nói là nhanh hơn.