Mời nước mía

Đây là chú Ruồi Mía nhà chúng tôi.

new doc 2018-07-18 16.21.52_1

Nguyên uỷ nhà Z tính bán tạp chí online với con số rất đáng hãi là 1000 VND/số, kèm thêm thu giá khi đi qua các trạm BOT vị chi là quãng 12k. Nhưng các bank Việt Nam đều chối đây đẩy vì sợ rằng giá ấy với mức độ phủ sóng của nhà Z trên khắp hoàn cầu sẽ làm sập kho dự trữ trong quốc khố chứ đừng nói gì đến họ.

Vì thế nên, trong lúc chờ chúng tôi nghiên cứu làm giàu bằng blockchain 4.0, bằng hữu nếu có lòng xin hãy gửi gắm cho chú Ruồi Mía qua tài khoản:

Nguyễn Thị Hạnh Quyên
Vietcombank
001100 401 5321
Sở giao dịch VCB, Hà Nội