Tiểu thuyết về tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà

30/06/2020

Hà Nội không đi vào tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Mà là từ trong ấy có một Hà Nội đi ra, mặt mũi tai tái nhàu nhĩ như gương mặt thương hiệu của anh Hoàng Cơ hội của Chúa, để truy vấn cái Hà Nội-cụ thể trong thực tại.

Trà đá wifi về văn chương đương đại

30/06/2020

Một thời đại mới đã ra đời, thưa liền anh liền chị. Không phải để cho ta thấy rằng cái cũ đã chết: không phải thế, nào đâu phải thế, các hiện thực vẫn cùng nhau tồn tại, và quan trọng hơn, anh chị cảm thấy cái hiện thực nào mạnh hơn mới là vấn đề cốt yếu.

Mừng nhà mới

03/06/2020

Ngôi nhà cũ bạn đang nhìn thấy đây thực ra là nhà mới, xin hãy follow và like lại cho chúng tôi *much love*.

Hội thảo “Đọc lại ‘Truyện Kiều'”

15/05/2020

Những bài tiểu luận này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau về bối cảnh văn hóa và xã hội của một nhân vật nữ chính chống lại áp bức xã hội có hệ thống – một tình huống được mô tả đầy thi vị là nghiệp chướng. Những bài luận và phỏng vấn phản ánh một nỗ lực thành công của những trí thức tinh hoa để đọc lại, diễn giải lại di sản văn hóa với mong muốn kéo dài tính chân thiện mỹ của tác phẩm.

Đọc lại “Truyện Kiều”

15/05/2020

Toàn bộ cái hay của Truyện Kiều đều nằm ở văn chương tiếng Việt. Nó đã đưa tiếng Việt lên hàng kinh điển, đã khiến tác giả xuất hiện như là nghệ sĩ.

1 2 3 4 5 16