Trần Tiễn Cao Đăng

Theo dõi Zzz Review năm bữa nửa tháng của chúng tôi

Nhà văn, dịch giả. Đã in: “Baroque và ẩn hoa” (2005); “Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian” (2016); “Những gặp gỡ không thể có” (2018).

Theo dõi Zzz Review năm bữa nửa tháng của chúng tôi