Zzz Review số 5

Mục lục số 5 của Zzz Review: Hành trình về phương Đông. Rất nhiều anh hùng nữ hiệp Đông Á, bên cạnh đó còn có Bảo Ninh và Trần Vũ. Continue reading Zzz Review số 5

Advertisements