Zzz Review số 4: Mỹ La tinh, không chỉ là García Márquez

Mục lục số 4 của Zzz Review với theme kép: Tống cựu nghinh tân, và Mỹ La tinh, không chỉ là García Márquez. Ai thích Machado de Asis, Horacia Quiroga, Juan Rulfo, Borges, Clarice Lispector thì bơi vào đây. Continue reading Zzz Review số 4: Mỹ La tinh, không chỉ là García Márquez

Zzz Review số 3: Nhời đàn bà

Mục lục số 3 của Zzz Review, với theme Nhời đàn bà, từ những đàn bà Nobel đàn bà Booker đàn bà tự hào nữ quyền cho tới đàn bà Tùy nữ đàn bà lầm than đàn bà hoang mang nói nhảm. Tất nhiên cũng không thiếu những đàn ông hoành tráng: Eugenides, Đăng Thư, Hoàng Đăng Lãnh; vậy nên Bi, đừng sợ, mời vào. Continue reading Zzz Review số 3: Nhời đàn bà