Zzz Review số 7 – Khoa học viễn tưởng

Mục lục số 7 của Zzz Review: Dick, Forster, Vonnegut, Ken Liu, Lem, Bradbury, Čapek, Ted Chiang và Trần Tiễn Cao Đăng. Continue reading Zzz Review số 7 – Khoa học viễn tưởng

Zzz Review số 3: Nhời đàn bà

Mục lục số 3 của Zzz Review, với theme Nhời đàn bà, từ những đàn bà Nobel đàn bà Booker đàn bà tự hào nữ quyền cho tới đàn bà Tùy nữ đàn bà lầm than đàn bà hoang mang nói nhảm. Tất nhiên cũng không thiếu những đàn ông hoành tráng: Eugenides, Đăng Thư, Hoàng Đăng Lãnh; vậy nên Bi, đừng sợ, mời vào. Continue reading Zzz Review số 3: Nhời đàn bà