Bản quyền và chia sẻ

Các bài viết/dịch gửi đến Zzz Review hoặc Zzz Blog là bài của người viết hoặc người dịch (gọi chung là người góp chữ), ưu tiên những bài chưa đăng ở không gian công cộng nào khác. Người góp chữ chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn và nguyên bản của bài mình.


Trừ những trường hợp đặc biệt, bản quyền văn bản đăng trên Zzz Review/Blog thuộc về người góp chữ của bài đó. Zzz tạo không gian chia sẻ nhưng không giữ bản quyền bài viết của các bạn/anh/chị/. Các bạn có toàn quyền gửi đăng hoặc xuất bản bài viết của mình ở những nơi khác sau khi Zzz đăng tải, tuy nhiên hãy nhắn để chúng tôi thêm dòng thông báo vào trang của bài viết trên web.


Với các đơn vị, trang mạng, hội nhóm khác muốn chia sẻ bài viết đã đăng trên Zzz Review/Blog:

  • nếu là báo hoặc tạp chí in, chính thống, hoặc có lợi nhuận: xin liên lạc với chúng tôi để trao đổi cụ thể. Nếu các bạn đã liên hệ trực tiếp với người góp chữ, cũng xin thông báo cho chúng tôi để tránh những trùng lặp đáng tiếc.
  • nếu đăng lại bài trên trang cộng đồng hoặc trang tin tổng hợp: xin đăng nguyên vẹn, không sửa chữa thay đổi, và ghi chú nguồn theo mẫu “Bài viết đăng lại từ Zzz Review số … / Zzz Blog ngày… [địa chỉ web đầy đủ, có để hyperlink]”.
  • các bạn có thể tùy ý chia sẻ link và trích dẫn, hoặc in trực tiếp từ file phục vụ cho các mục đích phi thương mại.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, hay đơn giản là muốn chia sẻ lại với chúng tôi sự chia sẻ cun ngầu của các bạn, xin viết thư về địa chỉ tapchi@zzzreview.com.