Hợp đồng dịch sách văn học ở Anh hiện nay như thế nào?

30/11/2021

Thời gian đọc: 5 phút Nhà xuất bản sẽ trả cho Người dịch mức nhuận bút như quy định tại khoản Khoản 18, với khoản tạm ứng tính theo mức 95 bảng Anh/1000 chữ Bản dịch, tạm tính tương đương với … bảng. Khoản tạm ứng này sẽ được thanh toán một nửa khi ký hợp đồng, phần còn lại thanh toán khi nộp bản thảo đầy đủ.

Alina Witkowska, Chủ nghĩa Lãng mạn Ba Lan

31/07/2019

Thời gian đọc: 39 phút Bởi vì chủ nghĩa Lãng mạn, về một mặt nào đó, là kỷ nguyên nổi dậy, trong đó – như Norwid đã diễn tả rất thi ca trong Năm đề cương (Pięć zarysów) – những thế hệ đã nối tiếp nhau lớn lên “giữa dòng máu xanh, như trong đồng xa cúc lam: từ những sự kiện trước đó, tới những sự kiện mới đây chấm dứt” (“wśród sinej krwi, jak wśród bławatków: od ostatnich do tylko co zaszłych wypadków”).

1 2