Lá của Tolkien hay dịch thơ trong Chúa tể những chiếc Nhẫn

Theo dõi Zzz Review năm bữa nửa tháng của chúng tôi
Thời gian đọc: < 1 phút

Coming soon!

Chấm sao chút:

Đã có 0 người chấm, trung bình 0 sao.

Hãy là ngôi sao đầu tiên của chúng tôi <3

Người góp chữ

ếch giời leo

Theo dõi Zzz Review năm bữa nửa tháng của chúng tôi

1 Comment on Lá của Tolkien hay dịch thơ trong Chúa tể những chiếc Nhẫn

Bạn nghĩ sao?

%d bloggers like this: