Thơ Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Người ch/nữ

                    cầm bút chẳng qua là…
EM
Người ch/nữ thiên nhiên
Người ch/nữ thời – không
                       bầu ngực ở Zen
                       đôi mắt Breton
                       rốn của mặt trăng
                       cặp đùi: A-men

EM
Người ch/nữ huyền thoại
Người ch/nữ linh nghiệm
Người ch/nữ không gương mặt
Người ch/nữ không hiện diện

EM
Người ch/nữ Đan Thiềm

                       mất ngủ đêm đêm

 

 

Văn học vết thâm

Anh thuộc về đâu?
Buổi tóc rụng chiều
(Ngữ nghĩa rụng nhiều)
Anh thuộc về đâu?
Hello quán trọ
Bên em bonjour
Chạy title hư vô

Em thuộc về đâu?
我们 women?
Em rong tuổi tên
Sinh lộ lấm lem
Sau mùa chinh chiến
Anh nhặt được em

Đã liền vết thương
Em hiện diện đó
Anh còn vết thâm
Vết thâm mù mịt
Anh còn vết thâm

(Bài viết thuộc Zzz Review số 3, 30-10-2018)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s